Miomirka Rakonjac

dr Miomirka Rakonjac

docent | Filozofski fakultet

Miomirka Lučić  je rođena 30.09.1980. godine u Kotoru. Osnovnu školu je završila  u Prčnju 1994. godine, nakon čega upisuje Gimnaziju u Kotoru i završava je 1998. godine. U Nikšiću, 1998/1999. godine upisuje Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju, gdje je i diplomirala, 2004. godine. 2007. godine upisuje postdiplomske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu, studijski program Ekologija i zaštita životne sredine i 2009. godine brani magistarsku tezu, pod nazivom...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6Sociološka istraživanja u oblasti kulture2 x 12 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster2Izborni predmet/Sociološka istraž.u oblasti kult.2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster2Teorijske osnove metodike sociologije0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6TEORIJA DRUŠTVENIH PROMJENA II2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJADoktorske1Sociologija kulture0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miomirka Rakonyats, Predrag Zhivkovich, Branislav Radelich, Vladimir BakrachAnalysis of Social Phenomena Related to the COVID-19 PandemicVoprosy Filosofii

Obavjestenja iz nastave