Miomirka Lučić


Miomirka Lučić
Šifra: 195221
Prezime i ime: Miomirka Lučić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJA I0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster1SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJA0 x 03 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster1SOCIOLOGIJA CRNOGORSKOG DRUŠTVA0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1TEORIJSKE OSNOVE METODIKE SOCIOLOGIJE0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJE II0 x 03 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2ROD I RODNI ODNOSI0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2SOCIOLOGIJA PROFESIJA0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠK .RADOM0 x 04 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRŠTVA II0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIOLOGIJA KULTURE0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI KULTURE0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije