Miomirka Lučić


Miomirka Lučić
Šifra: 195221
Prezime i ime: Miomirka Lučić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJA I0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1TEORIJSKE OSNOVE METODIKE SOCIOLOGIJE0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJE II0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2ROD I RODNI ODNOSI0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠK .RADOM0 x 04 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3SOCIOLOGIJA KULTURE0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5SOCIOLOGIJA PORODICE I0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI KULTURE0 x 01 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6SOCIOLOGIJA PORODICE II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

22.07.2020

Ispitni termini za predmet Sociološka istraživanja iz oblasti kulture


22.07.2020

Sociologija (2017)-Sociologija kulture

Ispitni termini za predmet Sociologija kulture


21.05.2020

Sociologija-Metodika nastave sociologije sa školskim radom

METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠKOLSKIM RADOM - završni i popravni ispiti 21.05.2020 15:01


15.05.2020

Sociologija-Metodika nastave sociologije sa školskim radom

Metodika nastave sociologije sa školskim radom - predavanja XV sedmica nastave 20.05.2020 12:30


09.05.2020

Sociologija-Metodika nastave sociologije sa školskim radom

METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠKOLSKIM RADOM - predavanja XIV sedmica nastave 13.05.2020 12:30


01.05.2020

Sociologija-Metodika nastave sociologije sa školskim radom

METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠKOLSKIM RADOM- Drugi probni test znanja, XIII sedmica nastave 06.05.2020 12.30


28.04.2020

Sociologija-Metodika nastave sociologije sa školskim radom

METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠKOLSKIM RADOM - PREDAVANJA XII SEDMICA NASTAVE 29.04.2020. 12.30


27.04.2020

Sociologija-Sociologija porodice II

REZULTATI DRUGOG TESTA ZNANJA IZ SOCIOLOGIJE PORODICE II


20.04.2020

Sociologija-Sociologija porodice II

OBAVJEŠTENJE


19.04.2020

Sociologija-Metodika nastave sociologije sa školskim radom

METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠKOLSKIM RADOM - PREDAVANJA 22.04.2020 (12.30)


18.04.2020

Sociologija-Metodika nastave sociologije sa školskim radom

Metodika nastave sociologije sa školskim radom- vježbe za 22.04.2020.


18.04.2020

Sociologija komunikacija II vježbe za 22.04.2020.


Opširnije