Sava Janićević


Sava Janićević
Šifra: 225003
Prezime i ime: Sava Janićević
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor