Anka Burić


Anka Burić
Šifra: 240118
Prezime i ime: Anka Burić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafika
5 Eksperimentalna grafika I1x10.44x10.44x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafika
5 Grafika V2x10.67x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafika
5 Slobodno crtanje I0.5x10.11x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafika
6 Eksperimentalna grafika II1x10.44x10.44x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafika
6 Grafika VI2x10.67x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafika
6 Slobodno crtanje II0.5x10.11x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafika
7 Grafika sa crtanjem I1.5x10.5x10.5x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafika
7 Grafika VII1.5x10.5x10.5x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafika
7 Interdisciplinarna grafika I3x11x11x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafika
8 Grafika sa crtanjem II1.5x10.5x10.5x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafika
8 Grafika VIII1.5x10.5x10.5x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafika
8 Interdisciplinarna grafika II3x11x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor