Anka Burić

mr Anka Burić

redovni profesor | Fakultet likovnih umjetnosti | honorarno

Rođena 1956. u Nikšiću.   Diplomirala je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, u klasi profesora Dževada Hoze. Na Akademiji Vitwarne Umeniu, u Pragu (1982-1983) specijalizirala je kod profesora Ladislava Čepelaka. Magistarske studije završila je 1983. na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, u klasi profesora Branka Miljuša. Redovni je član  CANU od 2009.   Redovni je profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje, na odsjeku za grafiku.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOMaster1EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster1EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA II2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster2ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA II2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster3GRAFIKA MA1 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster4GRAFIKA - ZAVRŠNI RAD MA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster4PRIJAVA ZAVRŠNOG RADA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave