Anka Burić


Anka Burić
Šifra: 240118
Prezime i ime: Anka Burić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOMaster1GRAFIKA - METODE UMJETNIČKOG ISTRAŽIVANJA MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUGrafikaMagistarske1INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA III1 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster1EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2GRAFIKA - METODE UMJETNIČKOG ISTRAŽIVANJA MA II0 x 00 x 00 x 0
FLUGrafikaMagistarske2INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA IV1 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA II2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2EKSPERIMENTALNA GRAFIKA MA II2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster2ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA II0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster2ISTRAŽIVANJE U CRTEŽU MA II0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PROPUSNA I RAVNA ŠTAMPA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor