Anka Burić


Anka Burić
Šifra: 240118
Prezime i ime: Anka Burić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUGRAFIKASpecijalisticke1INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA I2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke1GRAFIKA VII2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke1GRAFIKA SA CRTANJEM I2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2GRAFIKA SA CRTANJEM II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2ZAVRŠNI RAD2 x 11 x 10 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2GRAFIKA VIII2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2INTERDISCIPLINARNA GRAFIKA II2 x 10 x 00 x 0
FLUGrafikaMagistarske4ZAVRŠNI MAGISTARSKI RAD0 x 00 x 00 x 0
FLUGrafikaMagistarske4ZAVRŠNI MAGISTARSKI RAD0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne5SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5SAVREMENE GRAFIČKE TEHNIKE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor