Olivija Ivanović


Olivija Ivanović
Šifra: 240307
Prezime i ime: Olivija Ivanović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne2LIKOVNA KULTURA0 x 02 x 20 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne3METODIKA LIKOVNE KULTURE0 x 02 x 20 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne4LIKOVNA FORMA0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6UVOD U LUTKARSTVO0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne6LIKOVNE TEHNIKE0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I0 x 02 x 20 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE II0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor