Bojana Femić-Radosavović

dr Bojana Femić-Radosavović

saradnik u nastavi dr | Ekonomski fakultet | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6UVOD U ODNOSE S JAVNOŠĆU2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6POSLOVNO KOMUNICIRANJE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Prvi čas vježbi

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Osnove marketinga

Septembar rezultati drugi termin

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Osnove marketinga

Časovi - zoom

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Osnove marketinga

Časovi - zoom

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Osnove marketinga

Rezultati kolokvijuma