Bojana Femić-Radosavović

dr Bojana Femić-Radosavović

saradnik u nastavi dr | Ekonomski fakultet | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke1ORGANIZACIONO PONAŠANJE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6UVOD U ODNOSE S JAVNOŠĆU2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE3 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6POSLOVNO KOMUNICIRANJE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor