Marko Savić


Marko Savić
Šifra: 315133
Prezime i ime: Marko Savić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster1GEOPOLITIKA0 x 02 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOMaster1GEOPOLITIKA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster1MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster2SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA0 x 02 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke2SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3JAVNE POLITIKE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3ISTORIJA CIVILIZACIJE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne4MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne4JAVNE FINANSIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne4SAVREMENA POLITIČKA TEORIJA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 02 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne5MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne5MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5JAVNE FINANSIJE0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5PRAKTIČNA NASTAVA0 x 04 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne6JAVNO MNJENJE0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne6MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne6IZBORNI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 02 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6JAVNE POLITIKE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6IZBORNI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6IZBORNI SISTEMI0 x 02 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI0 x 01 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6IZBORNI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6SAVREMENI MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije