Radoslav Raspopović


Radoslav Raspopović
Šifra: 325017
Prezime i ime: Radoslav Raspopović
Titula: dr
Zvanje: naučni savjetnik
Org. jedinica: Istorijski institut
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster2ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE3 x 11 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne2SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne2SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA2 x 10 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Opširnije