Radoslav Raspopović

dr Radoslav Raspopović

naučni savjetnik | Istorijski institut | honorarno

B I O G R A F I JA   Radoslav Raspopović rodjen je 1.decembra 1956. u Pljevljima, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu (gimnaziju) završio je u Podgorici 1975.Školske 1975/76. upisao se na Pravni fakultet u Podgorici, na kome je diplomirao 1979. sa prosječnom ocjenom 8,21. Postdiplomske studije završio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, gdje je 11. marta 1987. odbranio magistarski rad pod...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Obavjestenja iz nastave

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

TERMIN KOLOKVIJUMA

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

TERMIN KOLOKVIJUMA

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - rezultati popravnog testa

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - termin popravnog kolokvijuma

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Promjena termina predavanja 2022/2023

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

ECTS katalog sa terminima testova; Ispitna pitanja sa spiskom literature

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Polaganje kolokvijuma u avgustovskom roku

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Satnica popravnog ispita

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Rezultati popravnog testa

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Raspored izrade popravnog testa

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Termin redovnog i popravnog ispita

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Predavanje 29/4