Dejan Lučić


Dejan Lučić
Šifra: 355013
Prezime i ime: Dejan Lučić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor