Dejan Lučić FPN


Šifra: 355013
Prezime i ime: Dejan Lučić FPN
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor