Fakultet političkih nauka

Biografija - Lučić Dejan
Biografija - Lučić Dejan

Mr Dejan Lučić, honorarni je saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore na medijskoj grupi predmeta – Štampa i agencije, TV novinarstvo, Istraživačko novinarstvo i Online novinarstvo.  Doktorand je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje je 2012. magistrirao na Odsjeku za medije i odnose s javnošću.

Profesionalno je bio u novinarstvu od 1998. do 2016. godine. Tokom novinarske karijere radio je kao voditelj i novinar Radija Montena, Radija Gorica, u Novinskoj agenciji Mina i u dnevniku Pobjeda, gdje je jedno vrijeme bio urednik rubrike Društvo. Član je Međunarodne i Evropske federacije novinara i bivši potpredsjednik Sindikata medija Crne Gore.  

Uporedo sa novinarskom karijerom, od 2009. godine do 2016. godine, bio je angažovan kao Media Specialist u agencijama za odnose s javnošću Magna, Krug, Mapa i Executive Group.  Zapošljen je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore kao rukovodilac Komunikacionog i PR centra.

Autor je više stručnih radova i učesnik više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova. Polje njegovog naučnog interesovanja su mediji.

 • Učešće na Međunarodnoj konferenciji „Europe Here and There: Analysis of the Europeanization Discourse in the Western Balkans Media“, Fakultet političkih nauka - Sarajevo, Filozofski fakultet – Novi Sad, Sarajevo, 8, 9. jun 2013. Izlagao rad na temu „EU integracije i elektronski mediji – fakti bez konteksta“.
 • Učešće na Prvoj međunarodnu naučnoj konferenciji pod nazivom „Mediji i PR“, Bijelo Polje, Crna Gora 14-16 jun 2013. godine. Predstavnio rad pod nazivom „Odnosi s javnošću i mediji – suparnici ili saradnici?
 • Učešće na okruglom stolu pod nazivom „Uticaj PR na uređivačku politiku medija u regionu“, Bijelo Polje, Crna Gora 15 jun 2013. godine.
 • Učešće na okruglom stolu „Građani i proces evropeizacije“, Fakultet političkih nauka, Podgorica, 28. jun 2013. godine. Predstavio rezulatate istraživanja koji se odnose na Crnu Goru u okviru projekta ''Evropa tamo i ovdje'' Regionalnog istraživačkog programa za Zapadni Balkan (RRPP), pod nazivom „Izvještavanje crnogorskih medija o evropskim integracijama“.
 • Učešće na Prvoj međunarodnoj konferenciji „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu“, Odsek za medijske studije Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija i Centar za istraživanje religije, politike i društva, Novi Sad, Srbija, 4. i 5. oktobar 2013. Predstavio rad „Religija i prava LGBT zajednice u medijskom kontekstu“.
 • Objavio radove u zborniku „Evropa ovde i tamo:Analiza diskursa o evropeizaciji u medijima Zapadnog Balkana“: „Medijska scena Crne Gore“ i „EU integracija i elektronski mediji – fakti bez konteksta“.
 • Učešće na međunarodnoj konferenciji „The impact of Christian Entrepreneurship for Society“, Apeldoorn, Holandija, 1. novembar 2013. Imao izlaganje na temu „Medijska scena Crne Gore: religijski diskurs“.
 • Učešće na Drugoj međunarodnoj konferenciji „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu“, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija i Centar za istraživanje religije, politike i društva, Novi Sad, Srbija, 23. i 24. maj 2014. Izlagao rad pod nazivom „Mediji i javni interes - od pasa čuvara do zaštitnika partikularnih interesa“ 
 • Učešće na Drugoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferencija „Mediji i PR“ na temu „Novinarstvo – kriza profesije“, Bijelo Polje, Crna Gora, 13, 14. i 15. jun 2014. godine. Izlagao rad na temu „Društvene mreže i klasični mediji – novo modeliranje stvarnosti“.
 • Objavio rad „Društvene mreže i klasični mediji – novo modeliranje stvarnosti“ u Međunarodnom naučnom časopisu za medije, komunikacije, novinarstvo i odnose s javnošću „Mediji i Komunikacije“, ISSN 2336-9981, COBISS.CG-ID 25072912
 • Učestvovao kao jedan od eksperata u pisanju „Marketing menadžment plana valorizacije Skadarskog jezera“, odnosno njegovog dijela koji se odnosi na osnose s javnostima. Dokument je nastao u okviru EU projekta „Prekogranične rute za jačanje turističkog sistema i ekonomski razvoj Skadarskog jezera“, koji je u Crnoj Gori sprovodila Unija poslodavaca Crne Gore
 • Ućešće na Drugoj internacionalnoj multidisciplinarnoj konferenciji „Glavni trendovi u istraživanju mladih naučnika u savremenoj nauci: Promjena paradigme od atoma ka bitima“, Centar mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Crna Gora, 23-24. septembar 2014. Izlagao rad na temu „Mediji bez kontrole – samoregulacija koje više nema“.
 • Učešće na Međunarodnom naučnom skupu Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti "Vjerodostojnost medija - nedostižan san?", Podgorica, Crna Gora, 25. septembar 2015. Izlagao rad na temu „Mediji i odnosi s javnostima – partneri ili suparnici“.
 • Objavio rad „Manastir Ostrog: Prekrojeni krajolik“ u zborniku „Crnogorske studije kulture i identiteta“, Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, 2016, ISBN 978-86-907247-3-4, COBISS.CG-ID 30739216

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.