Stanija Veljić


Stanija Veljić
Šifra: 355040
Prezime i ime: Stanija Veljić
Titula: mr ph
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2OSNOVI BIOHEMIJE0 x 02 x 40 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor