Miomir Jakšić


Miomir Jakšić
Šifra: 355093
Prezime i ime: Miomir Jakšić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAMagistarske1POLITIČKA MAKROEKONOMIJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor