Nikola Fabris


Šifra: 355101
Prezime i ime: Nikola Fabris
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.720
Honorar (5 mjeseci): 9.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Doktorske
Ekonomija
1 Makroekonomija
Ekonomski fakultet Doktorske
Ekonomija (model studija 3+2+3)
1 Makroekonomija1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor