Muris Čičić


Muris Čičić
Šifra: 355110
Prezime i ime: Muris Čičić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor