Miomir Vojinović


Miomir Vojinović
Šifra: 355122
Prezime i ime: Miomir Vojinović
Titula:
Zvanje: lektor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor