Dragana Borović


Dragana Borović
Šifra: 900129
Prezime i ime: Dragana Borović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
1 Matematika I3
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
1 Statistika2
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
1 Statistika2x2
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
1 Uvod u matematičku logiku1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
1 Uvod u matematičku logiku1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
1 Uvod u matemematičku logiku1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
2 Geometrija ravni i prostora2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
2 Geometrija ravni i prostora2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
2 Matematika II2
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo (2017)
2 Matematika II2x2
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
3 Uvod u geometriju2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
4 Algebra 22x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
4 Algebra 22x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
5 Algebra 33x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije