Dragana Borović


Dragana Borović
Šifra: 900129
Prezime i ime: Dragana Borović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA ZA EKONOMISTE0 x 04 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU0 x 01 x 10 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1STATISTIKA0 x 01 x 10 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne1STATISTIKA0 x 01 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne1UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne1UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU0 x 01 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne2MATEMATIKA II0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 20 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne2GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne2GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne3UVOD U GEOMETRIJU0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4ALGEBRA 20 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ALGEBRA 20 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5ALGEBRA 30 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije