Dušanka Šipčić


Dušanka Šipčić
Šifra: 900172
Prezime i ime: Dušanka Šipčić
Titula: Dr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne2OSNOVI KLINIČKE PRAKSE I0 x 0.2 x 90 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II0 x 0.22 x 90 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7PEDIJATRIJA0 x 0.25 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10PEDIJATRIJA (FIZIKALNA MEDICINA 8,MEDICINA.RADA 3)0 x 0.375 x 80 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12KLINIČKI STAŽ0 x 02.33 x 60 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor