Artan Haxhi


Artan Haxhi
Šifra: 900185
Prezime i ime: Artan Haxhi
Titula: Prof Dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne2ALBANSKI JEZIK II (SINTAKSA )4 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije