Senka Raspopović


Senka Raspopović
Šifra: 900221
Prezime i ime: Senka Raspopović
Titula: dr
Zvanje: naučni savjetnik
Org. jedinica: Istorijski institut
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor