Istorijski institut

Biografija - Raspopović Senka
 

 

Rođena sam 22.VII 1953.godine u Beranama.Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekla sam u rodnom gradu.Nakon završene Gimnazije, školske 1972/3 upisala sam Filozofski fakultet,grupa za opštu I nacionalnu istoriju,Univerziteta u Beogradu. Diplomirala sam školske 1978/9. Februara 1980,zaposlila sam se u Istorijskom institutu  Crne Gore. Iste godine upisala sam poslijediplomske studije na katedri za Istoriju Jugoslavije, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.Akademsko zvanje-magistar istorijskih nauka stekla sam 1985.godine (tema: Kultura u Crnoj Gori 1945-1952), a deset godina kasnije na istom fakultetu stekla i naučno zvanje-doktor istorijskih nauka. (tema: Kulturna politika u Zetskoj banovini 1929-1941).

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Radno angažovanje provela sam u Istorijskom institutu, uz izuzetak, da sam na samom početku nakon diplomiranja,u trajanju od nekoliko mjeseci, obavljala poslove novinara u lokalnom listu “Sloboda”, koji je izlazio u Beranama.Radeći u Istorijskom institutu prošla sam sve stupnjeve istraživačkih I naučno istraživačkih zvanja-asistent istraživač(1980), viši istraživač(1985), naučni saradnik(1996) i viši naučni saradnik(2002).

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.