Ivana Ivanović


Ivana Ivanović
Šifra: 900316
Prezime i ime: Ivana Ivanović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAMaster2OPERATIVNI MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
EFPOSLOVNA EKONOMIJAMaster2PORTFOLIO MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3MIKROEKONOMIJA0 x 02 x 20 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3UPRAVLJAČKI IS0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3UPRAVLJAČKI IS0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4POSLOVNO ODLUČIVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4ELEKTRONSKO POSLOVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4POSLOVNO ODLUČIVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4ELEKTRONSKO POSLOVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5OPERATIVNI MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)Osnovne8UPRAVLJAČKI IS0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije