Ivana Ivanović


Ivana Ivanović
Šifra: 900316
Prezime i ime: Ivana Ivanović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor