Dušan Ignjatović

dr Dušan Ignjatović

saradnik u nastavi dr | Filozofski fakultet | honorarno

Душан Игњатовић (Никшић, 1975.) Основне студије завршио је на Филозофском факултету у Никшићу (Одсјек за Философију). Након дипломирања уписује послиједипломске студије на Философском факултету у Атини, на Катедри за философију, гдје је 2009. г. одбранио докторску дисертацију, са темом: Појам душе у плотиновској и...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAOsnovne1ANTIČKA FILOZOFIJA I4 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne2ANTIČKA FILOZOFIJA II4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 24.05.2021 10:45

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 17.05.2021 13:08

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 26.04.2021 12:18

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 19.04.2021 12:13

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 12.04.2021 13:52

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 05.04.2021 10:21

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 29.03.2021 11:06

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 22.03.2021 10:53

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 15.03.2021 11:55

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 08.03.2021 10:40

Filosofija (2017)-Antička filozofija II

Nova objava - 01.03.2021 12:27

Filosofija (2017)-Antička filozofija I

Nova objava - 28.02.2021 19:38