Dušan Ignjatović


Dušan Ignjatović
Šifra: 900373
Prezime i ime: Dušan Ignjatović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAOsnovne1ANTIČKA FILOZOFIJA I4 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne2ANTIČKA FILOZOFIJA II4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije