Stevan Kojić


Stevan Kojić
Šifra: 900399
Prezime i ime: Stevan Kojić
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Inter mediji I1x10.22x3
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
6 Inter mediji II1x10.22x3
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
7 Intermediji III1x10.22x3
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
8 Intermediji IV1x10.22x2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor