Stevan Kojić


Stevan Kojić
Šifra: 900399
Prezime i ime: Stevan Kojić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke1INTERMEDIJI III2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke1INTERMEDIJI III2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke1INTERMEDIJI III2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke2INTERMEDIJI IV2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2INTERMEDIJI IV2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2INTERMEDIJI IV2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor