Georgi Georgijev


Georgi Georgijev
Šifra: 900424
Prezime i ime: Georgi Georgijev
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor