Rajko Martinović


Rajko Martinović
Šifra: 900479
Prezime i ime: Rajko Martinović
Titula:
Zvanje: saradnik u istraživanju
Org. jedinica: Institut za biologiju mora
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: -30.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rajko Martinovića, Stoimir Kolarević, Margareta Kračun-Kolarević, Jovana Kostić, Sandra Jokanovića, Zoran Gačić, Danijela Joksimovića, Mirko Đurović, Zoran Kljajića,Branka Vuković-GačićComparative assessment of cardiac activity and DNA damage in haemocytes of the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis in exposure to tributyltin chlorideEnvironmental Toxicology and Pharmacology
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinovic Rajko Kolarevic Stoimir Kracun-Kolarevic Margareta Kostic Jovana Markovic Sandra Gacic Zoran M Kljajic Zoran Vukovic-Gacic Branka Genotoxic potential and heart rate disorders in the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis exposed to Superdispersant-25 and dispersed diesel oilMARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH