Luka Bulatović


Luka Bulatović
Šifra: 900536
Prezime i ime: Luka Bulatović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor