Zdenka Zoričić


Zdenka Zoričić
Šifra: 900562
Prezime i ime: Zdenka Zoričić
Titula: Dr pharm
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne8TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM0 x 01.5 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor