Jovan Radulović


Jovan Radulović
Šifra: 900624
Prezime i ime: Jovan Radulović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne1PLESOVI0 x 02 x 20 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne2TJELOVJEŽBENE KOMPOZICIJE0 x 02 x 30 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne2ANTROPOLOGIJA TJELESNOG VJEŽBANJA I SPORTA0 x 02 x 30 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne4PROMOCIJA TJELESNOG VJEŽBANJA I ZDRAVLJA0 x 01 x 10 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne5ODBOJKA - TEHNIKA I METODIKA0 x 01 x 10 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne6ODBOJKA -TAKTIKA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor