Jovan Radulović


Jovan Radulović
Šifra: 900624
Prezime i ime: Jovan Radulović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
6 Sport4x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
6 Sport4x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije