Dragana Žarić


Dragana Žarić
Šifra: 900627
Prezime i ime: Dragana Žarić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke1ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO0 x 01 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke1ON-LINE NOVINARSTVO0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3MEDIJSKA PISMENOST0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3ONLINE NOVINARSTVO I NOVI MEDIJI0 x 02 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3MEDIJSKA PISMENOST2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3ONLINE NOVINARSTVO I NOVI MEDIJI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne4DIGITALNA KULTURA0 x 01 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne5ŠTAMPA I AGENCIJE0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne5TV NOVINARSTVO0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne5TEORIJA JAVNOSTI0 x 02 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne6TV NOVINARSTVO0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6UVOD U ODNOSE S JAVNOŠĆU0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6MEDIJSKA INDUSTRIJA0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6MEDIJSKA KULTURA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6MEDIJSKA INDUSTRIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6MEDIJSKA KULTURA0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6MEDIJSKA INDUSTRIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6UVOD U ODNOSE S JAVNOŠĆU0 x 01 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6MEDIJSKA KULTURA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6UVOD U ODNOSE S JAVNOŠĆU0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije