Dritan Ceka


Dritan Ceka
Šifra: 900648
Prezime i ime: Dritan Ceka
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor