Patrik Drid

dr Patrik Drid

redovni profesor | Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | honorarno

Istraživanja su fokusirana na fiziološke odgovore na maksimalnu i submaksimalnu vežbu u džudou. Pored toga, u poslednjih nekoliko godina fokus je na molekularnoj administraciji vodonika praćenoj sa biomarkerima acidno bazne homeostaze i oporavka nakon vežbanja kod džudista i drugih populacija, kao i na efekte guanidino sirćetne kiseline u ishrani ljudi. Član je nekoliko međunarodnih žirija za naučne konferencije.Recenzent nekoliko međunarodnih naučnih časopisa.Objavio preko 200 radova u međunarodnim i domaćim časopisima i konferencijama.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave