Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija
Biografija

Istraživanja su fokusirana na fiziološke odgovore na maksimalnu i submaksimalnu vežbu u džudou. Pored toga, u poslednjih nekoliko godina fokus je na molekularnoj administraciji vodonika praćenoj sa biomarkerima acidno bazne homeostaze i oporavka nakon vežbanja kod džudista i drugih populacija, kao i na efekte guanidino sirćetne kiseline u ishrani ljudi.

Član je nekoliko međunarodnih žirija za naučne konferencije.
Recenzent nekoliko međunarodnih naučnih časopisa.
Objavio preko 200 radova u međunarodnim i domaćim časopisima i konferencijama.

Dokumenti