Nikolina Musa

mr Nikolina Musa

saradnik u nastavi mr | Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | honorarno

           Nikolina Musa rođena je 30.10.1990. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završila u Širokom Brijegu. Diplomirala je na Fakultetu prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u  Mostaru  2014. godine, te stekla zvanje magistra Pedagogije. Dobitnica je dekanove nagrade za najboljeg studenta u akademskoj 2012./13. godini.            Volonter u Gimnaziji fra. Dominika Mandića u Širokom Brijegu u razdoblju od listopad  2014.  do ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave