Vukan Slavković


Vukan Slavković
Šifra: 900737
Prezime i ime: Vukan Slavković
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne1TURISTIČKO PRAVO2 x 11 x 10 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne1TURISTIČKO PRAVO EU0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAMOsnovne2POSLOVNO PRAVO U TURIZMU0 x 00 x 00 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne2POSLOVNO PRAVO U TURIZMU0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

01.03.2021

Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Obaveštenje o terminu ispita iz predmeta “Turističko pravo EU” u martovskom ispitnom roku


09.02.2021

Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Turističko pravo i Turističko pravo EU


03.02.2021

Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Obaveštenje o terminima popravnog kolokvijuma i ispita iz predmeta „Turističko pravo“ i „Turističko pravo EU“ u januarskom ispitnom roku


28.01.2021

Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Rezultati redovnog kolokvijuma i ispita iz predmeta Turističko pravo i Turističko pravo EU


02.01.2021

Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Obaveštenje o terminima kolokvijuma i ispita iz predmeta „Turističko pravo“ i „Turističko pravo EU“ u januarskom ispitnom roku


22.09.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Rezultati popravnog kolokvijuma i ispita iz predmeta Turističko pravo i Turističko pravo EU


19.09.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Rezultati redovnog kolokvijuma i ispita iz predmeta Turističko pravo i Turističko pravo EU


08.07.2020

Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Rezultati popravnog kolokvijuma i ispita iz predmeta "Poslovno pravo u turizmu"


04.07.2020

Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Rezultati redovnog kolokvijuma i ispita iz predmeta "Poslovno pravo u turizmu"


29.06.2020

Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Obaveštenje o izmeni termina ispita i kolokvijuma iz predmeta "Poslovno pravo u turizmu" i "Turističko pravo EU" u junskom ispitnom roku


28.05.2020

Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Obaveštenje o terminima kolokvijuma i ispita iz predmeta „Poslovno pravo u turizmu“ i „Turističko pravo EU“ u junskom ispitnom roku.


08.02.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Turističko pravo i Turističko pravo EU


Opširnije