Veselin Drljević


Veselin Drljević
Šifra: 900738
Prezime i ime: Veselin Drljević
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor