Branka Manojlović

mr Branka Manojlović

saradnik u nastavi mr | Filozofski fakultet | honorarno

Mr Branka Manojlović Saradnik u nastavi Diplomirala je 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na Studijskom programu za geografiju, na temu „Demografske karakteristike Golije“. Postdiplomske master studije završila je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godne na temu „Turistička valorizacija zaštićenog prirodnog dobra – Lipska pećina“ . Školske 2018/19. godine angažovana je kao honorarni saradnik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na Studijskom programu za...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave