Krstić Bojan


Krstić Bojan
Šifra: 900747
Prezime i ime: Krstić Bojan
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor