Igor Ivanović


Igor Ivanović
Šifra: 900754
Prezime i ime: Igor Ivanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor