Zoran Petrić


Zoran Petrić
Šifra: 900760
Prezime i ime: Zoran Petrić
Titula: Dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor