Zoran Petrić


Zoran Petrić
Šifra: 900760
Prezime i ime: Zoran Petrić
Titula: Dr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFMATEMATIKASpecijalisticke2LOGIKA3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAMaster2LOGIKA3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster2LOGIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor