Ivana Krivokapić


Ivana Krivokapić
Šifra: 900762
Prezime i ime: Ivana Krivokapić
Titula: dr
Zvanje: viši lektor dr
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor