Božena Miljić

mr Božena Miljić

viši istraživač mr | Istorijski institut

Mr Božena Miljić rođena je 28.9.1990. godine na Cetinju. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Podgorici. Osnovne studije istorije upisala je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Diplomirala je 2013. godine sa prosječnom ocjenom 9,49. Iste godine upisuje Master studije, takođe u Novom Sadu. Magistarsku tezu Fridrih II Hoenštaufen-srednjovjekovni renesansni vladar, odbranila je 2015. godine na Katedri za srednji vijek Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sa prosječnom ocjenom 10. Pripravnički staž obavila je, tokom 2014. godine, u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave