Istorijski institut

Biografija
Biografija

Mr Božena Miljić rođena je 28.9.1990. godine na Cetinju. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Podgorici. Osnovne studije istorije upisala je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Diplomirala je 2013. godine sa prosječnom ocjenom 9,49. Iste godine upisuje Master studije, takođe u Novom Sadu. Magistarsku tezu Fridrih II Hoenštaufen-srednjovjekovni renesansni vladar, odbranila je 2015. godine na Katedri za srednji vijek Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sa prosječnom ocjenom 10. Pripravnički staž obavila je, tokom 2014. godine, u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju. Od 2015. do 2019. godine bila je zaposlena kao kustos u Istorijskom muzeju Crne Gore na Cetinju. Tokom rada u Istorijskom muzeju učestvovala je na izradi Stalne postavke Istorijskog muzeja, a autor je izložbe Na strani pravde i slobode-legat Veljka Vlahovića. Organizovala je  radionice za Dane evropske baštine, a učestvovala je i na nekoliko seminara iz oblasti muzeologije i pristupa izučavanju savremene istorije Jugoslavije. Član je ICOM-a (Međunarodnog savjeta muzeja) i EUROCLIO-a (Međunarodnog udruženja profesora istorije).

U periodu od februara do avgusta 2017. godine bila je stipendista Ministarstva inostranih poslova Italije, u okviru programa DIPLOMAzia2- Scienze per la diplomazia , internacionalnog trening kursa o zaštiti i očuvanju kulturne baštine, i boravila je na usavršavanju u Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA)-Consiglio Nazionale delle Ricerche u Rimu, na kursevima u Firenci, Milanu, Kataniji, kao i na arheološkoj misiji na Sardiniji. 

Doktorske studije je upisala 2017. godine na De Montfort University u Lesteru, u Velikoj Britaniji. Tema doktorske disertacije je The trajectory of Yugoslav history and politics through the lens of popular Music 1980-2006.

Od marta 2019. godine zaposlena je kao viši istraživač na Istorijskom institutu Crne Gore. Oblasti njenog interesovanja su istorija, kultura i društvo Crne Gore i bivše Jugoslavije u drugoj polovini dvadestog vijeka. Govori engleski i italijanski jezik.

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.