Tanja Marković


Tanja Marković
Šifra: 900847
Prezime i ime: Tanja Marković
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA0 x 02.5 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor