Esad Kučević


Esad Kučević
Šifra: 900855
Prezime i ime: Esad Kučević
Titula: dr sci
Zvanje: docent
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3, 4GNATOLOGIJA1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5GNATOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8MOBILNA STOMATOLOSKA PROTETIKA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor