Aleksandar Grubor


Aleksandar Grubor
Šifra: 900882
Prezime i ime: Aleksandar Grubor
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor