Rađenović Miško


Rađenović Miško
Šifra: 900925
Prezime i ime: Rađenović Miško
Titula:
Zvanje: viši stručni saradnik
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor